Hoppa till innehåll

Vi söker unga representanter för ekumenisk dialog

Är du ung, katolik och intresserad av ekumenisk dialog?

Inför Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland, planeras ett ungdomsmöte (Ecumenical Youth Gathering, EYG) för runt 400 ungdomar från hela världen. De unga kommer att dela måltider, be tillsammans och arbeta fram ett gemensamt uttalande till generalförsamlingen.

Katolska kyrkan är inte medlem i Kyrkornas världsråd, men sänder representanter till KV:s möten. Sveriges Kristna Råd samordnar en resa för en grupp unga från olika kristna samfund i Sverige till EYG-mötet och generalförsamlingens öppna programpunkter. Vi söker nu två representanter för vårt stift till den ekumeniska gruppen unga från Sverige som har följande egenskaper:

 • Är 18–30 år gammal.
 • Talar engelska obehindrat.
 • Är praktiserande katolik.
 • Har ett intresse för ekumenik och de utmaningar vi som mänsklighet står inför idag.
 • Vill skriva om dina erfarenheter från EYG-mötet för att dela med andra.

Den ekumeniska gruppen unga från Sverige planeras resa från Malmö den 26 augusti 2022 och återvända den 2 september. Resa och boende subventioneras genom stipendier och bidrag från utsändande organisation. Deltagaren står för sina egna matkostnader.

Anmäl ditt intresse att delta genom att skicka ett personligt brev innehållande följande punkter:

 • Namn, födelseår och telefonnummer.
 • Vilka språk du behärskar.
 • Vilken församling eller annan katolsk gemenskap som du är aktiv i.
 • Varför du vill delta i det ekumeniska ungdomsmötet.
 • Om du är fullständigt vaccinerad mot covid-19 eller inte.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Intresseanmälan mailas till stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson senast 10 mars 2022. Välkommen att höra av dig!