Hoppa till innehåll

Oljevigningsmässan 2022

Den årliga oljevigningsmässan firades idag i domkyrkan av kardinal Arborelius och närmare hundra präster från hela landet. Prästerna förnyade sina prästlöften och de heliga oljorna, som används i kyrkans sakrament, välsignades.

Sammanlagt välsignades 5,7 l krisma för dop och konfirmation, 3,8 l olja för de sjukas smörjelse och 2,5 l katekumenolja (olja för dem som förbereds för sitt dop).

Oljevigningsmässan firas alltid under Stilla veckan. På grund av pandemin firades dock 2021 års oljevigningsmässa på Det heliga korsets upphöjelsefest.