Hoppa till innehåll

Samtal om att bryta tystnaden efter sexuella övergrepp

Torsdagen den 24 mars hölls ett samtal i S:ta Eugenias katolska församling om att bryta tystnaden efter sexuella övergrepp i barn- och ungdomen, och om vad som görs i förebyggande syfte.

Särskilt inbjudna var Hermine Holm och Eija Vargblom från "Rise"; Riksföreningen för incest och andra sexuella övergrepp i barndomen" som delade med sig av gripande berättelser och informerade om det viktiga stödarbete som Rise utför.

Medverkade gjorde även p Stefan Dartmann SJ som berättade om sina erfarenheter kring att lyssna på övergreppsoffer samt stiftets Barnskyddsombud d Björn Håkonsson som informerade om vad som måste göras för att barn ska vara trygga i kyrkan.

Det centrala i allas anföranden var vikten av att vi pratar mer öppet om övergrepp. Det kan underlätta för offer att våga berätta om sina upplevelser men öppenhet och samtal om det svåra är också en nyckel till ett bra förebyggande arbete eftersom det ökar barns medvetenhet om sin rätt att säga ifrån.

Samtalet arrangerades och spelades in av Katolskt Forum och kommer att kunna ses via denna länk.

Läs gärna mer om Rise på deras hemsida.

Hermine Holm, Eija Vargblom, p Stefan Dartmann SJ och d Björn Håkonsson.
Foto: Charles Câmara.