Hoppa till innehåll

Klargörande angående hanteringen av synodsvaren

Det har framkommit önskemål om att kontaktgruppen för den synodala processen ska redovisa alla de svar på frågeställningarna från Vatikanen som har kommit in under "lyssnandefasen".

De församlingar, ordnar, missioner, rörelser, grupper och individer som vill publicera sina svar i sina egna kanaler är välkomna att göra detta om de själva vill. Från kontaktgruppens sida kommer vi dock inte att publicera några svar i sin helhet på stiftets hemsida. Orsakerna till detta är flera:

- när vi har planerat för lyssnandefasen i vårt stift, tillsammans med bland andra Pastoralrådets arbetsutskott, har vi varit eniga om att kontaktgruppens sammanfattning av synodsvaren skulle göras på ett på ett sådant sätt att inga personers, eller församlingars, inlägg skulle vara identifierbara. Utgångspunkten har varit att man kan vara friare i att uttrycka åsikter, kritik och tankar om man inte riskerar att blir ställd till svars för dessa i efterhand. 

- våra församlingar skiljer sig mycket åt i bland annat storlek. Våra minsta församlingar har omkring 200 st medlemmar och vi vill inte riskera att exponera de personer som i små församlingar har delat med sig av personliga tankar och erfarenheter.

- den synodala processen handlar inte om vem som har sagt vad utan vad som har sagts.

- den synodala processen handlar inte heller om att ge en representativ eller "korrekt" bild av stiftet. Det finns inte en korrekt bild eftersom vi alla, med våra olika erfarenheter och utifrån våra olika synvinklar, har våra egna bilder. En korrekt eller representativ bild är inte heller vad som efterfrågas av Vatikanen utan en stor del handlar om att fånga de avvikande rösterna, de marginaliserades röster och gärna också röster från människor som har lämnat kyrkan. 

 

Hur hanterar kontaktgruppen svaren?

Kontaktgruppen för den synodala processen, som leds av biskopsvikarie f Andrés Bernar, arbetar just nu med att läsa igenom alla svar för att därefter kunna göra den tiosidiga sammanfattningen som ska skickas in till Nordiska Biskopskonferensen den 15 augusti.

I processen följer man de instruktioner och råd som Vatikanen har publicerat och som kan läsas här.  Arbetet ska utföras på ett systematiskt och strukturerat sätt. När man beslutar vad som ska komma med i den slutgiltiga sammanfattningen utgår man ifrån följande faktorer:

  • Återkommande tankar: finns det något som ofta upprepas i svaren?
  • Avvikande tankar.
  • Tankar från röster som sällan blir hörda.
  • Konkreta förslag till förbättringar i församlingarna.
  • Innehåll som på något sätt bidrar till nästa fas i den synodala processen, som är konstruktivt och till hjälp.
  • Lyft även fram det som människor upplever som svårt och negativt, skönmåla inte verkligheten.

 

Vad händer med stiftets sammanfattning efter den 15 augusti?

NBK kommer att läsa alla de nordiska stiftens sammanfattningar och därefter sammanställa dessa till ett dokument. Detta dokument kommer att skickas till till Vatikanen. Vatikanen kommer i sin tur att sammanfatta alla biskopskonferensers svar - i flera led - till det som slutligen ska bli "Instrumentum Laboris nr 2"; diskussionsunderlaget under själva Biskopssynoden. Läs gärna mer om den processen här. 

Inom NBK har man ännu inte beslutat vilken av biskoparna som kommer att representera Norden på Biskopssynoden i Rom 2023 men oavsett vilken av biskoparna det blir kommer de alltså inte att redovisa de nordiska stiftens respektive svar i sin helhet.