Hoppa till innehåll

Heliga Stolen deltar i FN:s klimatmöte ”Stockholm+50”

Imorgon, den 2 juni, öppnar FN:s internationella klimatmöte ”Stockholm+50”. Mottot för mötet är ”en sund planet med välstånd för alla”. 

Målet med mötet är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför och särskilt inte de fattigaste på jorden, som drabbas extra hårt av klimatkrisen. Representanter från mer än 120 länder väntas delta i mötet, med högprofiler som FN:s generalsekreterare António Guterres och USA:s klimatsändebud John Kerry. Den Heliga Stolen deltar med en delegation ledd av ärkebiskop Paul Gallagher.

Det var 50 år sedan som den allra första internationella miljökonferensen hölls i juni 1972 i Stockholm. Det arrangerades av den dåvarande svenska regeringen. Denna konferens blev startskottet till att anordna regelbundna internationella och regionala miljökonferenser och möten för att världens stater gemensamt skulle ta itu med de stora klimatutmaningar som världen stod för. Läget var allvarligt redan då, med en annalkande global uppvärmning med dess konsekvenser på människor och miljö. Idag är läget betydligt sämre då den globala uppvärmningen har tagit rejäl fart, med omfattande klimatförändringar, ökade föroreningar, och minskad biologisk mångfald.

En samhällssektor som har bidragit till ökning av global uppvärmning är storföretagen, särskilt inom utvinningsindustrin, med verksamheter som gäller olja, naturgas, kol och mineraler. Under Stockholm+50 kommer miljöministrar från hela världen att mötas i ledarskapsdialoger för att bland annat reflektera över ”behovet av att tänka om nuvarande ekonomiska paradigm”. Ett antagande är att alltför många globala företag driver viss sorts ekonomisk verksamhet som inte alltid främjar klimatet. Därav viljan att diskutera vilken sorts ”ekonomisk paradigm” som bäst gagnar en samhällsutveckling som både gynnar företag, människor och miljö. Avsikten med dessa ledarskapsdialoger är att reflektera över behovet av konkreta åtgärder för att kunna nå en hållbar och inkluderande återhämtning, där ekonomin är en viktig drivkraft, och med en välmående planet för alla.

Dock återstår det att se hur långt dessa avsikter och ambitioner kan bli till en konkret verklighet och inte enkom tomma fraser.

Den Heliga Stolens chefsdelegat ärkebiskop Paul Gallagher hållning hörsammar det som påve Franciskus många gånger har upprepat, nämligen att det inte enbart räcker med ny policy och nytt ekonomiskt tänkande, utan framförallt behövs ett sätt att tänka som sätter alla människors värde samt skapelsen i sin helhet framför enbart ekonomiska vinster.

För att ett sådant tänkande ska accepteras behövs en respektfull etisk hållning bland världens ekonomiska och politiska makthavare. Ett av kyrkans viktigaste bidrag i dessa internationella dialoger är att lyfta fram det etiska perspektivet såsom påve Franciskus gör i sin encyklika Laudato Si' (Lovad vare du). Det är detta perspektiv som Den Heliga Stolen vill lyfta fram.

Charles Câmara

Stockholm katolska stift