Hoppa till innehåll

Fundraising - nya möjligheter att donera till kyrkans byggprojekt

Antalet katoliker i Sverige växer och därmed också behovet för våra församlingar att bygga, restaurera och renovera kyrkor.

För denna verksamhet behövs extra ekonomiskt stöd, utöver det vi idag får till stiftet via kyrkoavgiften. Därför finns nu en enkel webbplattform för insamling av medel till olika projekt:

På webbplattformen "Katolska fundraising" kan man läsa om olika pågående projekt och ge sitt bidrag direkt via webben.

Just nu pågår insamling till renoveringen av S:ta Marias kyrka i den Sjungande dalen i Skellefteå. Läs mer om projektet här.