Hoppa till innehåll

Mötesplats Caritas erbjuder värme och gemenskap

Mötesplats Caritas på Medborgarplatsen i Stockholm är en välkomnande plats för flyktingar, migranter, asylsökande och andra som lever i utsatthet. På mötesplatsen erbjuds samvaro och gemenskap med volontärer, personal, praktikanter och besökande.

På Mötesplats Caritas finns en trygg miljö. Ambitionen är att främja besökarnas integration i samhället genom svenskundervisning, migrationsrådgivning, medmänskligt stöd, vänskap och gemenskap. Fasta aktiviteter på Mötesplats Caritas är bland annat:

  • Undervisning i svenska
  • Möjlighet till läkarrådgivning och psykologiskt stöd
  • Möjlighet till juridisk rådgivning (migrationsärenden)
  • Praktiskt och psykosocialt stöd
  • Samhällsinformation
  • Kreativ verksamhet, museibesök och andra aktiviteter.

Mötesplatsen vill vara ett levande exempel på hur man kan jobba karitativt i katolska församlingar runt om i Sverige. Alla församlingar som är intresserade av att starta en liknande verksamhet med hjälp av engagerade frivilliga i församlingen är välkomna att besöka Caritas Mötesplats. Alla kontaktuppgifter finns på Caritas Sveriges hemsida.

Vill du också vara volontär på Mötesplatsen? Välkommen att kontakta mötesplatsens koordinator Marie Eidem på e-post marie.eidem@caritas.se

Just nu behövs särskilt volontärer som kan undervisa i svenska som andra språk.

Caritas Mötesplats praktikanter från Bonifatiuswerk i Tyskland.