Hoppa till innehåll

Förintelsens minnesdag 2022

Den 27 januari högtidlighålls Förintelsens minnesdag. Stockholms katolska stift representeras vid högtidlighållandet av samordnaren för Katolska kommissionen för interreligiös dialog, Kaj Engelhart. Han är, bland annat, inbjuden att delta i utdelningen av 2022 års stipendium från Michael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen.

Syftet med stipendiet är att stödja förmedlingen av kunskap om Förintelsen till kommande generationer.

Senare på dagen kommer Kaj Engelhart att delta i minneshögtiden kring Förintelsen i Stockholms Stora synagoga, en högtid som anordnas av Judiska församlingen.

Kommissionen för interreligiös dialog (KID) - är det stiftsorgan inom katolska kyrkan i Sverige som på biskopens uppdrag arbetar med dialogen med andra religioner.

Dess uppdrag är att, i överensstämmelse med katolska kyrkans lära, på olika sätt verka för den interreligiösa dialogen, att utifrån katolsk religionsteologi bidra till kunskapen om och förståelsen för olika trosriktningar, att informera om katolska kyrkans syn på andra religioner samt uppmuntra katoliker och andra att engagera sig i dessa frågor. I katolska kyrkans dialog med andra religioner har judendomen en särställning på global nivå genom att dialogen hanteras av Påvliga rådet för främjande av kristen enhet.

Kardinal Anders Arborelius är ordförande för KID. Mer information om KID finns här.