Hoppa till innehåll

Nya präst- och diakonkandidater

Kardinal Anders Arborelius har vid kvällsmässan den 22 december i S:t Eriks katolska domkyrka upptagit prästaspiranterna Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom till prästkandidater samt diakonaspiranten Godefroid Ndatikengurukiye till diakonkandidat för Stockholms katolska stift. Vid denna liturgiska upptagningsceremoni, som kallas för admissio, ger aspiranterna offentligt uttryck åt sin önskan att motta ämbetet. Stiftets biskop accepterar denna avsiktsförklaring. 

Prästkandidaterna har sin bakgrund som präster i Svenska kyrkan och avslutar sin prästutbildning under våren. Nästa steg blir diakonvigningen och efter ungefär sex månaders tjänstgöring som diakon blir det prästvigning. Diakonkandidaten har avslutat sin diakonutbildning och nästa steg blir utnämning till lektor och akolyt. Efter ungefär sex månaders tjänstgöring som akolyt blir det diakonvigning och tjänstgöring som permanent diakon.   

Från vänster till höger: Henrik Glamsjö, Lars Nordblom, kardinalen, Godefroid Ndatikengurukiye, Henrik Lindeskog