Hoppa till innehåll

Stödkonsert för Ukrainas folk i S:ta Eugenias katolska församling

Under gångna veckor har många kulturella initiativ tagits i Sverige för att visa solidaritet med de krigsdrabbade i Ukraina. Också katolska kyrkan i Sverige visar sin solidaritet genom att be för dem drabbade och ge dem materiellt stöd, samt genom att upplåta kyrkans lokaler för olika stödaktiviteter. 

Fredagen den 8:e april uppfördes en konsert med klassisk musik i S:ta Eugenias katolska församling till förmån för det ukrainska folket. Initiativtagare till stödkonserten var den välkände pianisten Matti Hirvonen, tillika professor i ackompanjemang vid Norges Musikhögskole i Oslo. Prof. Hirvonen bjöd in artistvänner från Kungliga Operan, Radiosymfonikerna och Dramaten för att framföra både kända och mindre kända opus. Artisterna var Cecilia Zilliacus, violin, Amalie Stalheim, cello, Bengt Rosengren, oboe, Kristina Hammarström, mezzo, Hillevi Martinpelto, sopran, Jeremy Carpenter, baryton och Stina Ekblad, recitation

Kvällen inleddes av ett kort anförande av kyrkoherden p. Dominik Terstriep SJ, som påminde oss om de kristnas och allas ansvar att visa solidaritet med de drabbade utan att hata förövarna. Han reflekterade över ett citat av Etty Hillesum, en nederländsk judinna som gasades ihjäl i Auschwitz, som skrev i sin dagbok att nazisternas förtrycksmekanismer inte förmådde reducera de drabbade människorna till enbart offer. Likaså, menade p. Dominik, är det viktigt att inte reducera människorna i Ukraina till enbart offer. Han refererade också ett annat citat av Etty Hillesum som vi kan ta lärdom av, att inte hata dem som ville förinta henne och hennes folk. Hon ansåg att “hatet gör världen ännu mindre gästvänlig..…Om världen en vacker dag blir lite mer beboelig, så sker det genom den kärlek som juden Paulus har talat om.

Samtidigt gäller det för de drabbade och omvärlden att göra allt man förmår att med fredliga medel, såsom situationen tillåter, få slut på den väpnade konflikten, så att fred omedelbart råder i det krigshärjade Ukraina.

Kyrkoherden avslutade konsertkvällen med att tacka alla artister, särskilt initiativtagaren Matti Hirvonen, och därefter läste en fredsbön som skrevs av påven Benedictus XV i början av Första världskriget: ” I den oro och nöd som ett krig framkallat, vilket hotar folk och nationer i deras bestånd, tar vi, o Jesus vår tillflykt till ditt heliga hjärta som till vår säkraste fristad…… Förbarma dig över så många föräldrar som lever i oro och ångest för sina barn. Förbarma dig över det land som drabbats av ett så tungt öde. Ingiv alla i regeringsställning fridens tankar. Gör slut på den strid som söndrar nationerna. Giv att människorna åter må mötas i kärlek.”

Stina Ekblad reciterar "Vintergatan" av Zacharias Topelius. Foto: Charles Câmara.

Artisterna framförde fjorton musikstycken, bland annat av Bach, Mozart, Lysenko och Morricone. Därtill finstämd reciterade Stina Ekblad bland annat Zacharias Topelius dikt ”Vintergatan”. Solisterna ackompanjerades av initiativtagaren själv, Matti Hirvonen, som också framträdde som solist genom att spela Schuberts välkända Impromptu i Gess-dur. 

Det vore orätt att en sådan kväll framhålla enstaka artister, ty det var en gemensam kraftansamling de gjorde genom att med kort varsel ställa upp i detta evenemang i solidaritetens tecken. Ändå kan man inte låta bli att lyfta fram cellisten Amalie Stalheims framförande av ”Elegin” av den ukrainske kompositören och etnomusikologen Mykola Lysenko (1842-1912) som betraktas som den ukrainska klassiska musikens fader. Lysenkos sorgsna melodi i elegin lyftes värdigt fram med en varm ton av cellisten. Tankarna sökte sig till de drabbade i Ukraina, utan att för den skull glömma bort den kampvilja att försvara sitt land och sina liv som det ukrainska folket så tappert har visat och fortsätter att visa.

En insamling gjordes och pengarna går oavkortat till kyrkans hjälparbete i Ukraina och i grannländerna dit minst tre miljoner flyende ukrainare sökt sig. Din gåva kan skickas till stiftets pågående insamling, antingen via Swish: 900 4789 eller Bankgiro: 900-4789.  Märk gåvan ”Ukraina”.

Charles Câmara

Medarbetare på katolska biskopsämbetet