Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Dikasteriet för biskopar

Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Dikasteriet för biskopar (tidigare Kongregationen för biskopar) i den romerska kurian. Dikasteriet för biskopar är den myndighet i Heliga Stolen som bl a ansvarar för biskopsutnämningar och  upprättandet av nya stift.  (Dessa frågor hanteras dock av Dikasteriet för evangelisation i missionsländerna och av Dikasteriet för de orientaliska kyrkorna inom de orientaliska katolska kyrkorna.) Här finns information om dikasteriets verksamhet på italienska.

Utnämningen meddelades den 13 juli 2022.

Kardinal Arborelius är sedan år 2017 medlem av Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet, sedan år 2019 medlem av Dikasteriet för klerus (dvs präster och diakoner) och Dikasteriet för de orientaliska kyrkorna samt sedan år 2020 medlem av den romerska kurians ekonomiråd.