Hoppa till innehåll

Pastoralrådet ansluter sig till NBK:s uttalande om kriget

Stockholms katolska stifts Pastoralråd samlade till möte på stiftsgården
Marielund på Ekerö i Stockholm, vill uttrycka sin djupa medkänsla med
det ukrainska folket och sin förfäran över det aggressionskrig genom
vilket den ryska federationen visar sitt förakt för Ukrainas
självständighet och orsakar ofattbart lidande för miljoner oskyldiga
människor.

Attacken den gångna veckan mot en barn- och förlossningsklinik i
Mariupol, vilken befinner sig långt bort från militära mål, står som en
fruktansvärd symbol för detta krig. Mödrar och barns blod ropar till
himlen från jorden. Vi har ingen rätt att vända bort blicken och fråga
”Skall jag ta hand om min bror?” (jmf 1 Mos 4:9-10).

Därför ropar vi till Rysslands president: Stoppa detta förfärliga krig!
Vi vädjar till det ryska folket: Tillåt inte att denna orättfärdighet sker i ert
namn!

Vi upplever sorg över uttalandena nyligen från vissa delar av den ryska
kyrkan, som framställer ett uppenbart aggressivt krig som en kamp för
kristna värderingar. Att tala i sådana termer är att bedriva ren retorik; att
hålla moraliska värderingar som gisslan för en politisk agenda.

Marielund, Stockholm 13 mars 2022

För Stockholms katolska stifts Pastoralråd

Biskop och kardinal Anders Arborelius OCD, Stockholm