Hoppa till innehåll

Caritas Europa slår larm om djup kris

Caritas Europa och Eurodiaconia rapporterar en 40-procentig ökning av antalet hjälpsökande under det senaste året. Anledningen till ökningen är kraftigt höjda levnadskostnader i hela Europa.

En undersökning som de två nätverken har gjort bland sina medlemsorganisationer visar att de kraftigt ökande levnadskostnaderna på ett oroväckande sätt påverkar möjligheten för personer med låga inkomster att klara grundläggande behov som att värma upp sina hem, köpa mat eller betala hyra. Krisen drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, pensionärer och ungdomar. Situationen är särskilt svår i Belarus, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Skottland, Serbien, Sverige och Turkiet.

Caritas Europa och Eurodiaconia representerar tillsammans 107 medlemsorganisationer och tillhör därmed de största civilsamhällesorganisationerna i Europa för hjälp till socialt och ekonomiskt utsatta. De båda nätverken hjälper redan över 35 miljoner människor per år och gör allt som står i deras makt för att svara på den kraftigt ökade efterfrågan på social hjälp. Man öppnar nya ställen där de hjälpsökande kan värma sig och fortsätter att dela ut mat och kläder, stötta dem som är hemlösa och dela ut ekonomiskt stöd till personer i behov av hjälp med sina bostads- och energikostnader. Man tillhandahåller också skuldrådgivning.

Caritas Europa och Eurodiaconia fruktar att de svåraste konsekvenserna av de höga och stigande energipriserna kommer att bli fullt synliga först under 2023 och framåt. Organisationerna uppmanar därför EU och de europeiska regeringarna att vidta fler och mer långtgående åtgärder för att stödja utsatta hushåll samt att ge ekonomiskt stöd till icke-vinstdrivande organisationer inom civilsamhället som hjälper ekonomiskt och socialt utsatta människor.

En sammanfattning av undersökningen finns här.

Länderna som deltog i undersökningen var Österrike, Vitryssland, Belgien, Tjeckien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Nederländerna, Norge, Portugal, Serbien, Skottland, Sverige, Schweiz och Turkiet.