Hoppa till innehåll

Nya lektorer och akolyter

Kardinal Anders Arborelius insatte vid kvällsmässan i S:t Eriks domkyrka prästaspiranterna Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom som lektorer och akolyter.

Kardinalen sa bl a

"När ni nu blir utsedda till tjänsten som lektor, uppläsare av Guds ord, erhåller ni ett särskilt uppdrag i Guds folk. När ni förkunnar Guds ord för andra skall ni också ta emot det i ert eget liv genom lydnad för den helige Ande. Meditera troget över det dag efter dag, så att det för er får en ljuv och levande smak. Lev så att ni uppenbarar vår Frälsare Jesus Kristus.

Akolytens tjänst är ett deltagande i kyrkans uppdrag, vars höjdpunkt och källa är eukaristin, som bygger upp Guds folk och låter det växa. Ni får uppdraget att biträda prästerna och diakonerna i deras tjänst att som extraordinarie tjänare dela ut den heliga kommunionen till de troende och till de sjuka. När ni utför ert uppdrag skall ni tänka på att ni blir en enda kropp i Kristus tillsammans med de andra lemmarna. Ni skall vårda er om Kristi mystiska kropp, Guds heliga folk, i synnerhet de svaga och sjuka och uppriktigt älska dem, så att ni uppfyller Kristi bud som han gav oss vid den sista måltiden: Ni skall älska varandra så som jag har älskat er."

Aspiranterna har sin bakgrund som präster i Svenska kyrkan och fortsätter nu sin katolska prästutbildning och som en del av den tjänstgör man som lektor och akolyt.

Beskrivning saknas.
Från vänster till höger: Lars Nordblom, Henrik Glamsjö, kardinalen, Henrik Lindeskog