Hoppa till innehåll

Respekt firade 20 år

Respekt - katolsk rörelse för livet har verkat i Stockholms katolska stift i 20 år. Det firades lördagen den 10 september med ett välbesökt seminarium om livets värde samt en högtidlig mässa i katolska domkyrkan firad av kardinal Arborelius.

Bland inbjudna medverkande fanns msgr Renzo Pegoraro, kansler i Påvliga livsakademin, Katarina Le Blanc, professor i klinisk stamcellsforskning och klinisk hematolog vid KI och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, Mikaela Luthman, överläkare på Stockholms sjukhem diplomerad i palliativ vård m fl.

Kardinal Arborelius tillsammans med Respekts generalsekreterare Benedicta Lindberg och msgr Renzo Pegoraro.

 

 

Respekt är ett stiftsorgan i Stockholms katolska stift som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Det bildades år 2001 med syfte att arbeta för en livets kultur i Sverige. Grunden lades med herdabrevet från de nordiska katolska biskoparna ”Att värna om livet”, 1999. Målet är att värna om en livets kultur i Sverige och främja kyrkans arbete med bioetiska frågor.

Läs gärna mer på Respekts hemsida.