Hoppa till innehåll

Uttalande av Justitia et Pax Sverige om kriget i Ukraina

"Bland de svåraste hindren för rättvisa och fred finner vi rädsla och revansch. Låt oss söka möjligheter att bygga upp i stället för att riva ned. Gud är slutligen den yttersta domaren för alla. Med den förvissningen och manade av den insikten, måste vi här och nu i stället göra allt vi kan för att lindra lidandet och dela bördorna utan att glömma att sann respekt kräver att var och en fullt ut, och inför alla berörda, måste ta ansvar för egna både gärningar och underlåtelser."

Detta skriver kommissionen för rättvisa och fred, Justitia et Pax i Sverige, i ett uttalande angående kriget i Ukraina.

Uttalandet i sin helhet kan läsas här.