Hoppa till innehåll

"Desiderio desideravi" - påvens apostoliska brev i svensk översättning

"Desiderio desideravi" är ett apostoliskt brev, alltså en skrivelse från påven till alla katoliker, som kom ut i juni 2022. Nu publicerar vi en svensk översättning, gjord av f Anders Ekenberg, med titeln "Som jag har längtat".

I det apostoliska brevet betonar påve Franciskus den inövning och fostran som är nödvändig för att man ska inse liturgins mening och skönhet, delta aktivt och helhjärtat i den och göra den till mittpunkten i sitt liv. Brevet är en meditation över liturgin och över den häpnad och tacksamhet som alla behöver öva för att kunna upptäcka dess rikedomar.

"Som jag har längtat" kan laddas ner här samt på Veritas Förlags hemsida.