Hoppa till innehåll

Låt oss uppmärksamma "Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre" den 24 juli

Nyligen presenterades påve Franciskus årets budskap för "Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre". Budskapet hade temat "Ännu i hög ålder skjuter de skott" (Ps 92:15).

I sitt budskap pekade påven på de svårigheter som ålderdom innebär men också att ett långt liv är en gåva till hela samhället. Påven skriver att ålderdomen kan skrämma många och att detta kan leda till att unga undviker kontakt med äldre. Man förvisar äldre till strukturer som tar hand om dem och tillåter en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. Men ett långt liv är i själva verket, som skriften lär, en välsignelse och de gamla är inte utstötta från vilka man kan ta avstånd, utan levande tecken på Guds välvilja som skänker liv i överflöd.

Vatican News har sammanfattat påvens hela budskap på svenska och det kan man läsa här.

Välsignat är det hem som tar hand om en äldre! Välsignad är den familj som hedrar sina far- och morföräldrar!

Dikasteriet för familjen, lekfolket och livet föreslår två sätt att uppmärksamma denna världsdag: 

  • att fira en särskild mässa för alla äldre 
  • att besöka äldre som kan behöva lite sällskap

Låt oss även i vårt stift göra en ansträngning för att hedra våra äldre på de sätt vi kan!

Världsdagen för far- och morföräldrar och de äldre firas den fjärde söndagen i juli, i anslutning för minnesdagen för Joakim och Anna, Jesu morföräldrar. I år infaller denna världsdag den 24 juli.Foto: Vatican Media