Hoppa till innehåll

Ny biskopsvikarie för evangelisation

Sedan den 1 september är msgr Andrés Bernar stiftets biskopsvikarie för evangelisation. Det innebär ett övergripande ansvar för samordning och ledning av det evangeliserande och pastorala arbete som våra stiftsorgan utför.
 
Msgr Bernar kommer att kombinera arbetet som biskopsvikarie med det fortsatta uppdraget i Opus Dei där han är regionalvikarie för Norden. 

_________________________________________________________________________

I Stockholms katolska stift finns ett antal stiftsorgan som ägnar sig åt evangelisation och pastoralt arbete. Stiftsorganen är indelade i tre arbetsområden:

Stiftsorganen arbetar på uppdrag av biskopen med att stödja, utveckla, främja, uppmuntra, bereda och genomföra insatser inom sitt respektive expertområde.

 ________________________________________________________________________