Hoppa till innehåll

Nya akolyter

Kardinal Anders Arborelius har insatt följande personer i akolytens lekmannatjänst:

Ukbagaber Beraki den 16 oktober vid mässa i Kristi moders kyrka i Umeå

Per Södergren den 17 oktober vid mässa i Skellefteå landskyrka

En akolyt (ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder ”efterföljare, medhjälpare”) har uppdraget att tjäna vid altaret och att assistera prästen och diakonen. Särskilt har han, om ingen diakon är närvarande, att bereda altaret och de heliga kärlen och att om så är nödvändigt såsom extraordinarie kommunionutdelare dela ut eukaristin till de troende. Om ingen diakon är närvarande rengör akolyten altarkärlen efter kommunionen.

Präst- och diakonkandidater insätts alltid som akolyter och tjänstgör som det i åtminstone sex månader före diakonvigningen.

Sedan 1973 är det möjligt att insätta män som inte är präst- eller diakonkandidater som ständiga akolyter. Av dem förutsätts att de har gott rykte och beredskap att sätta sig in i de uppgifter man ålägger dem och att de har den skolning som uppgiften kräver i den heliga mässans och de andra sakramentens teologi och i pastorala frågor beträffande sakramenten.

Kardinalen och Ukbagaber Beraki 

 

Kardinalen och Per Södergren