Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius söndagspredikan den 18 oktober

"I stället för att haka upp oss på det som skiljer oss åt borde vi sträva efter och glädja oss över det som kan förena oss. Vi som åkallar och vördar Guds heliga namn bland världens alla folk får stå inför honom också i deras namn, som ännu inte känner honom, och dra ner hans välsignelse över alla. Det är vårt sätt att ge Gud den tillbedjan som tillkommer honom. Vi som har fått den stora nåden att tro på den ende, treenige Guden är oändligt tacksamma för att han har uppenbarat sitt heliga namn för oss i Jesus Kristus. Därför att vi också förpliktade att vara obrottsligt trogna honom genom vårt sätt att leva, till hans ära och våra medmänniskors bästa."

Läs hela predikan här.