Hoppa till innehåll

O Davids nyckel

De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats från gammaltestamentliga profetior.

O Clavis David (December 20) - YouTube

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,

du öppnar, och ingen kan tillsluta,

du tillsluter, och ingen kan öppna.

Kom och led ut de fångna ur fängelset,

dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

 

I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus. Där han öppnar skall ingen
stänga, där han stänger skall ingen öppna. Jag skall driva in honom som en spik som
sitter stadigt på sin plats. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk. Till de fångna
säger jag: ”Gå ut!” och till dem som sitter i mörkret: ”Kom fram!” (Jes 22:22–23; 49:8–9)


Herre Jesus, genom din död öppnade du dörren till livet, och ingen kan stänga den.

- Kom, Herre, och befria oss från mörker och dödsskugga.


Du kan lösa oss från skuldens kedjor, du är vårt ljus i vanmakten och frestelsen. 

- Kom, Herre, och befria oss från mörker och dödsskugga.


Du förbarmar dig över dem som lever i skuggan, du är på de förtrycktas sida. 

- Kom, Herre, och befria oss från mörker och dödsskugga.