Hoppa till innehåll

Samhälle och liv

Respekt

Respekt arbetar med frågor som rör medicinsk etik. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står Respekt upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv.

Varje år ger Respekt genom Livets fond bidrag till insatser i Sverige och utomlands som främjar människolivet och hjälper de allra svagaste, som ofta inte kan tala för sig själva. Man kan stödja detta arbeta genom en gåva till Livets fond på BG 900-5034.

 

Caritas Sverige

Caritas Sverige är den katolska kyrkans biståndsorganisation och ingår i Caritas Internationalis; ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder. I Sverige arbetar man med lokalt stöd till äldre och sjuka, rådgivning i asyl- och migrationsfrågor och är engagerad i arbetet mot trafficking. På Södermalm i Stockholm driver Caritas Sverige ”Mötesplats Caritas”. Målet för verksamheten är att skapa en trygg miljö där utsatta människor kan få rådgivning, information om vårt samhälle och medmänskligt stöd.

Caritas välkomnar volontärinsatser av olika slag. Är du intresserad av att bli volontär kan du skicka in en intresseanmälan som du hittar här.

I världen genomför Caritas humanitära insatser i katastrofområden samt stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. För insamling till Romersk-katolska kyrkans karitativa arbete som bedrivs av Caritas används konto BG 900-4789. Vill du bli månadsgivare hos Caritas är du välkommen att kontakta Caritas insamlingsansvarige. Gåvor kan också ges via Swish på nummer: 900 4789.

 

Familjepastorala teamet

Familjepastorala teamet stöttar församlingens pastorala arbete med familjer och gifta par. Teamet vill bland annat utveckla insatserna gällande separerade och frånskilda samt ge föräldrar stöd i frågor kring hur man pratar med sina barn om etiska dilemman.

Det familjepastorala teamets primära arbetsområden är äktenskapsförberedelse, kurser i familje- och relationsorientering och föräldrautbildningar

 

Familjeutskottet 

Familjeutskottet arbetar för att stödja familjen på olika sätt. 

 

Sjukhussjälavården

Sjukhussjälavård är den andliga vården som katolska kyrkan och andra trossamfund utför på sjukhusen. Personalen inom den andliga vården har tid att lyssna och samtala om till exempel oro, rädsla och sorg. De har tystnadsplikt, för inga journaler och har en utbildning för just denna uppgift. 

 

Kommissionen för rättvisa och fred, Justitia et Pax

Kommissionen för rättvisa och fred, Jusititia et Pax, är ett organ i stiftet verksamt i frågor kopplade till den katolska socialläran. Kommissionens uppgift är främst att ge biskopen råd och att främja kunskapen och engagemanget bland de troende i stiftet om socialläran och näraliggande frågor kopplade till hur den katolska tron får prägla den kristnes relationer till sin omvärld, nära och långt bort. Kommissionen representerar också stiftet i både nationella och internationella, liksom i både inom- och utomkyrkliga, sammanhang relevanta för dess ansvarsområde.

Välkommen att kontakta generalsekreterare Ludwig Gelot för mer information om verksamheten.

 

Missio Sverige

Missio Sverige är en del av Missio Nordica och de Påvliga missionssällskapen (Pontifical Mission Societies) som på uppdrag av påven arbetar med att stödja kyrkans mission i länder och territorier där kyrkan ännu inte är fullt etablerad eller där den håller på att byggas upp. Det handlar ofta om de fattigaste länderna i världen.

Genom bön och donation stöttar Missio kyrkans präster, ordensfolk och våra systrar och bröder i missionsländerna. Med fokus på folkets andliga och fysiska behov stödjer man pastorala och sociala projekt som byggande av kyrkor, hälsocentraler och samhällscentra samt genomförande av utbildningsprojekt.

 

De åsikter som uttrycks av stiftsorganens representanter är deras egna.