Hoppa till innehåll

Guds ords söndag

Påve Franciskus har beslutat att tredje söndagen "under året" hädanefter ska firas som "Guds ords söndag". Tredje söndagen "under året" infaller i år den 26 januari men nästa år den 24 januari. (Sedan 1997 firas i Sverige Bibelns dag på den söndag som infaller under Böneveckan för kristen enhet. I år den 19 januari men nästa år den 24 januari.)

För att ge vägledning och inspiration har påven utfärdat en motu proprio, Aperuit illis. I den skriver påven bl a:

"Vid slutet av det extraordinära Barmhärtighetens jubelår föreslog jag att man skulle avsätta 'en söndag helt och hållet för Guds ord, för att det ska gå att uppfatta vilka outtömliga rikedomar som finns i den ständiga dialogen mellan Herren och hans folk' (Misericordia et misera 7). Att ägna en särskild söndag under kyrkoåret åt Guds ord kan göra att kyrkan på nytt kan erfara hur den uppståndne Herren för oss öppnar sitt ords skatt och gör det möjligt för oss att förkunna dess outrannsakliga rikedomar inför världen.

(...)

Därför förklarar jag härmed att den tredje söndagen 'under året' ska ägnas åt firandet av Guds ord och spridningen av det. Denna Guds ords söndag kommer därigenom att utgöra ett passande inslag under den del av året då vi uppmuntras att förstärka vårt band till det judiska folket och att be för de kristnas enhet. Detta är något mer än ett samband i tiden som råkar inträffa: firandet av Guds ords söndag har ekumeniskt värde, eftersom skrifterna, för dem som lyssnar, stakar ut vägen till äkta och beständig enhet.

Olika stift och församlingar kommer att finna sina egna sätt att markera denna söndag och ge den en viss högtidlighet. Men det är viktigt att man i eukaristifirandet låter den heliga texten introniseras, för att rikta församlingens uppmärksamhet mot det normativa värde som Guds ord har. Denna söndag skulle det vara särskilt passande att understryka förkunnelsen av Herrens ord och i predikan betona den heder som det ska bevisas. Biskopar skulle då kunna fira riten för installation av lektorer eller genomföra en likartad tillsättning av textläsare, för att betona hur viktig förkunnelsen av Guds ord i liturgin är. När det gäller detta borde förnyade ansträngningar göras att förse medlemmar av de troende för den utbildning som behövs för att de ska kunna fungera som äkta förkunnare av ordet, så som redan är praxis när det gäller akolyter och extraordinarie kommunionutdelare.

Prästerna kan också försöka finna vägar att dela ut Bibeln, eller någon av dess böcker, till hela församlingen som ett sätt att visa betydelsen av att lära sig hur man läser, uppskattar och dagligen ber med den heliga Skrift, i all synnerhet genom att praktisera lectio divina."

Hela påvens text finns att ladda ned här.