Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius angående den nya maxbegräsningen som gäller från den 24 november

Kära bröder och systrar,

som ett led i bekämpningen av coronaviruset har myndigheterna beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Vi kommer därför inte att fira offentliga gudstjänster i vårt stift i den meningen att de skulle vara öppna för allmänheten. Men möjligheten kvarstår för våra församlingar att erbjuda mindre grupper – enligt normen om maximalt åtta personer – att delta i mässa eller i undervisning. Åtta personer gäller även vid dop eller vigsel. Vid begravningsgudstjänster får dock 20 personer delta.

För oss katoliker i Sverige är de senaste bestämmelserna om inskränkningar i våra möjligheter att fira mässa ett hårt slag och orsakar stor sorg. Inte minst för mig själv är det bland det mest smärtsamma jag fått vara med om som biskop. Det är min förhoppning och bön att detta bara kommer att gälla under fyra veckor. Statsministern och kulturministern har idag haft ett digitalt möte med företrädare för alla trossamfund i vårt land. Vi har fått lägga fram våra frågor och uttrycka hur tungt det är för våra troende att inte kunna delta i gudstjänsterna som vanligt. Samtidigt har smittspridningen ökat så markant, att man måst ta detta drastiska steg, även om några har svårt att förstå detta. Tillsammans med alla kyrkor och samfund vill vi göra allt vad vi kan för att hindra smittan att sprida sig ytterligare.

Vi måste be för alla sjuka och deras anhöriga och för alla som lider av isolering och ensamhet. Vi känner stor tacksamhet för alla som arbetar i vården, ibland med fara för sin egen hälsa. Vi ber för dem om Guds hjälp och stöd.

Vi är speciellt förpliktade att bistå fattiga och hemlösa som är mest utsatta i denna tid.

Det är viktigt att våra kyrkor är öppna för enskild bön och om möjligt för sakramental tillbedjan. Det måste ges tillfälle till bikt och kommunion.

En tid som denna blir rosenkransen till stor hjälp. Från KLN finns ett förslag att vi ber rosenkransen för stiftets enhet varje torsdag.

Vi påminner också om den andliga kommunionen, som för många kan bli till stor hjälp och välsignelse när man inte kan ta emot eukaristin.

Flera av våra församlingar och missioner sänder den heliga mässan på nätet och erbjuder ibland också föredrag och andlig vägledning.

Jag är tacksam för alla präster och andra som tar sig an de sjuka och ensamma och erbjuder själavård och stöd.

Det är viktigt att inte fastna i våra egna bekymmer under denna pandemi. I många delar av världen har människor drabbats av mycket större lidanden: Honduras, Armenien, Etiopien, Jemen, Libanon. Vi kan be för dem och stödja dem ekonomiskt. I advent får alla i vårt stift förmånen att ge sitt offer till Caritas’ insamling till Sydsudan, ett av världens fattigaste länder

Advent som snart börjar är en tid av bön, bot och besinning, som kan hjälpa oss att öppna oss mer för Kristus och vår nästa. Vi måste ta vår kallelse till omvändelse på mer allvar, så att vi inte fastnar i själviskhet, snålhet och självömkan.

Som katolska kristna är vi alla förpliktade att stödja den helige fadern Franciskus. Ett lämpligt sätt att göra det är att be för hans intentioner. Vi förenar oss med honom i bön för de förföljda kristna och för alla andra som lider.

Till sist vill jag försäkra er alla om min förbön i denna svåra tid. Jag är tacksam för allt stöd som jag får erfara från så många, men också för all lojal och ärlig kritik som jag verkligen uppskattar. Vi får bära varandras bördor och dela varandras bekymmer, men också glädja oss över Kristi ständiga närvaro i sin Kyrka. Det är alltid en nåd när vi får dela hans lidande för världens frälsning. Vi litar på Guds barmhärtighet vad som än händer.

Med min förbön och välsignelse för alla i vårt stift och i vårt land,

Stockholm den 23 november 2020           

+Anders Arborelius ocd

Här finns brevet som pdf-fil för utskrift.