Hoppa till innehåll

Vi firar Laudato Si-veckan 16-24 maj

Kan det verkligen ha gått fem år sedan maj 2015 då påve Franciskus signerade encyklikan Laudato Si (”Lovad vare Du”)?  Ja, tiden har gått snabbt, kanske till och med så snabbt att en del av oss har glömt bort encyklikans innehåll? Kanske har andra inte ens hunnit läsa den? Påve Franciskus vill få bukt med detta. Därför har han lanserat perioden 16–24 maj som ”Laudato Si-vecka”. Avsikten är att både uppmärksamma encyklikan som sådan, och än viktigare: att vi gör förnyade ansatser till att agera utifrån encyklikans budskap.

 

För detta ändamål har en särskild hemsida lanserats med information om syftet med veckan och vad enskilda personer, grupper, ordensgemenskaper, församlingar, stift m fl. kan göra för att fira och föra ut budskapet, innanför och utanför kyrkans väggar. Många goda råd och förslag till aktiviteter presenteras på hemsidan. Detta kan ses som upptakten till den ekumeniska ”skapelsesäsongen” i september då påven har inbjudit den kristna menigheten, men också hela världssamfundet, till bön och handling för vårt gemensamma hem, moder jord.

Temat för Laudato Si-veckan är att ”Allt hänger ihop”.  Under denna period vill påven att vi alla kommer samman för att genom bönens kraft urskilja det sanna och förbereda oss, för att därefter resolut agera för det gemensamma goda, där skapelsens värdighet respekteras i sin helhet.

 

Viktiga budskap i Laudato Si

Laudato Si har välkomnats som ett dokument om djup och hållbar skönhet. Det har fått människor runt om i världen att reflektera djupare över Skaparen och skapelsen. Encyklikan tar vara på de senaste vetenskapliga rönen om klimatförändringar, samtidigt som den vilar på den katolska socialläran och vidareutvecklar den för att hjälpa människor idag att reflektera över den ekologiska och mänskliga kris vi befinner oss i. Bland de många viktiga budskap som presenteras i encyklikan kan tre lyftas fram:

  • Påven erbjuder en vision om en global integrerad ekologi i vid bemärkelse, som ser samband mellan hur vi förhåller oss till varandra, naturen och Gud. Genomgående presenterar encyklikan till synes enkla men djupa sanningar om banden som förenar oss. ”Vi är en del av naturen, inkluderad i den och därmed i ständig interaktion med den” skriver påven (# 139 i encyklikan). Dock har våra mänskliga beslut en oundviklig, och alltför ofta, negativ effekt på naturen och den globala miljön. En blind jakt efter pengar och konsumtion, som marginaliserar de fattiga och som bidrar till att förstöra planeten, är kopplade till varandra, anser påven.
  • För det andra, uppmärksammar Laudato Si att jordens materiellt sett fattiga påverkas oproportionerligt stort av klimatförändringar, trots att de minst har bidragit till denna situation (#25). Förutom att det är osolidariskt är det också ett omoraliskt beteende av de som lever i överflöd men vägrar göra avkall på sin bekvämlighet för att dela med sig till de mindre bemedlade. Påven uppmanar oss att verka för en ny global solidaritet, där de fattiga och jorden själv visas en ny praktisk solidaritet.
  • För det tredje, vänder sig encyklikan till ”alla som bor på denna planet” och kräver att mänskligheten börjar tillämpa ett nytt sätt att se på saker och ting (#3). Vi står inför en brådskande kris, när jorden har börjat se mer och mer ut som, i påvens livliga bild, "en enorm hög av skräp" (#21). Därför uppmanar Laudato Si oss att vi ändrar kurs, ändrar levnadssätt. Något radikalt krävs från oss. För att använda religiöst språk, uppmanar påven oss till en total konversion, närmare bestämt en "ekologisk omvandling" (#217) då vi lyssnar på "jordens rop och de fattiges rop" (#49), för att därefter handla för det gemensamma bästa.

 

Barn på en katolsk missionsskola i Nepal får praktisk undervisning i miljökunskap i det fria.

 

Laudato Si inger hopp

Encyklikan är ett hoppfullt dokument, som påminner oss om att Gud är med oss och kommer att vägleda oss in i framtiden om vi är villiga till att lyssna till Guds röst (#240). Samtidigt uppmanar Laudato Si oss att ta ett större personligt ansvar, genom att bestämt sträva efter att vilja ändra kurs, både i det privata och i det offentliga, genom små och stora handlingar. Även om tiden är knapp och det finns många starka krafter som står i vägen till en förnyelse, finns det goda möjligheter att få till en djupgående förändring, en ekologisk omvandling. För det krävs att vi verkligen vill vara Guds medarbetare i denna omvandlingsprocess (#117).

 

Corona och Laudato Si

Laudato Si-veckan lanserades långt innan coronapandemin var aktuell. Denna globala epidemi har gjort oss ännu mer medvetna om hur allting hänger ihop med allt annat bortom plats och social tillhörighet. Alla är drabbade, dock på olika sätt. Den globala solidaritet som encyklikan förespråkar har blivit än mer aktuell i samband med coronas härjningar världen över. Det kan visa sig att coronaviruset, klimatförändringar och skapelsen hänger ihop. Kan det vara så att genom coronapandemins existens säger jorden ifrån, att mänskligheten inte får fortsätta härja på bekostnad av andra varelser, tom att människans beteende skadar själva planeten, för att inte tala om att det skadar människan själv?

 

Många saker kan göras

På grund av dagens coronasituation, då många kyrkor är stängda och många församlingar är mindre aktiva, kommer troligen färre aktiviteter att genomföras under Laudato Si-veckan i stiften. Men allt behöver inte göras enbart i de fysiska kyrkorna. Det finns ju möjligheter att genomföra aktiviteter på andra håll, inklusive genom sociala medier om man så vill. På Laudato Si-veckans hemsida kan man delta i olika online program tillsammans med många andra över hela världen. Den 24:e maj inbjuder påve Franciskus oss att be tillsammans med honom i en världsomspännande bönedag för skapelsen. Och vi andra som måste hållas oss hemma och inte har möjligheter att delta på sociala medier kan mycket väl ta oss tid att läsa Laudato Si (på nytt?), begrunda dess budskap och börja agera därefter.

Ty jorden är vårt gemensamma hem och alla varelser som finns på jorden bildar tillsammans en enda stor familj, är en genomgående tanke i Laudato Si. Tillsammans med påve Franciskus kan var och en ställa sig frågan: på vilket sätt kan jag omvända mig, ställa om mitt liv, och bli mer mottaglig för att delta i vårdande av vårt gemensamma hem, det hem vi kallar moder jord?

 

Charles Câmara

Stockholms katolska stift

 

Laudato si’ utkom på svenska 2015 (Veritas förlag) med titeln "Lovad vare du".

En reviderad utgåva utkom som en del i Den katolska kyrkans sociallära: dokument 1891–2015 (Veritas Förlag, 2019).

Här finns studiematerial om Laudato Si från Katolska Pedagogiska Nämnden.