Hoppa till innehåll

Remissyttrande angående regeringens förslag om nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan har sänt in sitt yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Romersk-katolska kyrkan avstyrker förslaget om ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning.

Romersk-katolska kyrkan anser att ett etableringsstopp skulle utgöra ett allvarligt brott mot föräldrars rätt att bestämma över sina barns uppfostran och utbildning, samt strida mot Sveriges internationella åtaganden på detta område.

Remissyttrandet i sin helhet kan läsas här.

Här finns hela betänkandet från Utbildningsdepartementet för nerladdning.