Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius om förföljelsen av kristna

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket (Matt 5:10)

Idag sörjer vi alla över de som mördades vid mässan i katedralen i Nice. Det är en tragedi och förbrytelse utan like när man angriper människor och dödar dem i Guds hus. Samtidigt vet vi att martyriet är en ständig verklighet under hela kyrkans historia. Martyrernas blod är ett trons utsäde, som måste stärka oss i vår kärlek till Jesus som bad för sina förföljare.  

Vi vet att kristna på många ställen på vår jord blir förföljda och dödade: Västpapua och Nigeria är två exempel. Kyrkor bränns ner i Santiago de Chile. Vi får inte förlora modet eller ge efter för hämndkänslor. Hatet får inte segra!

Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt 5:45).