Hoppa till innehåll

Kyrkoledare i möte med Migrationsverket om konvertiter

Den 6 februari mötte representanter från Sveriges kristna råd Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer för samtal om konvertiter i asylprocessen. Inom kyrkorna finns en fortsatt kritik mot myndighetens hantering av konvertitärenden.

Samtalet hölls på Migrationsverket i Sundbyberg där kyrkorna och myndigheten gav sina bilder av situationen utifrån respektive perspektiv. Därefter följde en diskussion om hur arbetet kan utvecklas. Kyrkorna företräddes av kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Dessutom deltog sakkunniga från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration: Anna Karlgren och George Joseph, samt kommunikatör Mikael Stjernberg.

Kardinal Arborelius lyfte situationen för konvertiter i asylprocessen:
– Kyrkorna ser ett behov av ökad kunskap bland Migrationsverkets handläggare om vad konversioner är och hur processen i kyrkorna går till.
– Vidare anser vi att Migrationsverket behöver medverka till en bättre avvägning och balans mellan värdet av de intyg som präster, pastorer och diakoner skriver och värdet av den bedömning som handläggaren gör efter några timmars intervju. Kyrkornas personal har som regel lärt känna konvertiten i flera månader, i vissa fall flera år, sade kardinalen.

Kyrkoledarna tog bland annat upp situationen på asylboenden.

På senare år har frågan om konvertiter i asylprocessen blivit en stor fråga bland samfunden, men också bland enskilda medlemmar. Utifrån kyrkornas uppdrag arbetar därför Sveriges kristna råd med frågan på ett övergripande plan genom utbildningsinsatser, påverkansarbete samt står i regelbunden dialog med Migrationsverket och regeringen. Dagens möte mellan Migrationsverket och kyrkorna var en uppföljning på ett möte som hölls för ett år sedan.

Från vänster: kardinal Arborelius, Karin Wiborn, Linalie Newman, Antje Jackelén, George Joseph från Caritas och Anna Karlgren. FOTO: Mikael Stjernberg.