Hoppa till innehåll

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Igår, 29 oktober, meddelades särskilda allmänna råd vad gäller corona för Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län. Sedan tidigare gäller särskilda allmänna råd i Skåne och Uppsala.

Det som är viktigt för oss är att maxgränsen för allmänna sammankomster i ovanstående områden, samt Blekinge, inte ändras från 50 till 300 personer från 1 november. 

Bestämmelserna för Västra Götaland, Östergötland, Stockholm, Skåne och Uppsala är följande:

● Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Regionerna behåller även offentliga folksamlingars maxantal till 50 personer, i stället för de 300 som regeringen tidigare öppnat för. Detta gäller från 30 oktober även för region Blekinge.

● Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

● Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

● Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

 

Detaljerad information de skärpa allmänna råden finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.