Hoppa till innehåll

O Jesse telning

De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats från gammaltestamentliga profetior. 

O Radix Jesse (December 19) - YouTube

O Jesse telning, du som står som ett banér för folken,

inför dig tiger konungar i förundran,

dig tillhör alla jordens folk.

Kom till vår frälsning, träd fram i glans,

o Herre, dröj inte.

 

Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot. Han skall höja ett fälttecken för folken,
förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. (Jes 11:10a, 12)Herre Jesus, vi är det nya Israel, Guds folk, som du har församlat. Men vi är delade
genom splittring och strid.
- Kom, Herre, till vår frälsning, dröj inte.


Din kristenhet är delad, och vi kan inte själva ena oss. 

- Kom, Herre, till vår frälsning, dröj inte.


Din kyrka är frälsningens tecken för alla folk på jorden. Gör henne trogen ditt ord, fast i
tron och enig i kärleken. 

- Kom, Herre, till vår frälsning, dröj inte.