Hoppa till innehåll

Årets oljevigningsmässa äntligen firad

Varje år på Skärtorsdagens förmiddag firas i varje stifts domkyrka oljevigningsmässan, i vilken stiftets biskop välsignar de heliga oljorna. Till den mässan inbjuds alla stiftets präster att koncelebrera som ett utryck för prästernas gemenskap med sin biskop. Biskopen uppmanar i sin predikan prästerna till trohet mot prästlöftena och inbjuder dem att offentligt förnya dessa löften.  Olja för de sjukas smörjelse välsignas i slutet av den eukaristiska bönen. Efter kommunionen välsignas katekumenolja, som dopkandidaterna smörjs med, och vigs krisma (olivolja blandad med välluktande balsam) som används vid dop, konfirmation, präst- och biskopsvigning samt vid kyrkoinvigning.

Sedan 2012 firas oljevigningsmässan i Stockholms katolska stift på tisdagen i Stilla veckan så att så många präster som möjligt skall kunna delta. Pga. coronapandemin gav Rom tillstånd att i år flytta den till ett senare tillfälle. Kardinal Arborelius beslutade därför att den skulle firas i samband med prästrådets första sammankomst efter sommaren, tisdagen den 29 september. Till den mässan inbjöds biskopsvikarierna, prästrådets ledamöter och kyrkoherdarna i Stockholm. 

Kardinalen viger krismat.