Hoppa till innehåll

Nya bestämmelser angående den heliga mässans firande

Mycket pekar på att coronavirusets spridning kan komma att pågå ett längre tag. Därför måste vi nu hitta långsiktiga sätt att erbjuda mässfirande i vårt stift samtidigt som vi respekterar myndigheternas rekommendationer.

Inför påsken var vi tvungna att lägga tonvikten vid säkerheten, eftersom vi kunde riskera stor anstormning av troende till mässorna.

Nu måste vi hitta en väl avvägd balans mellan försiktighet och öppenhet, som i sista hand beror på lokala omständigheter och eget ansvar.

 

Nedan följer därför nya bestämmelser angående den heliga mässans firande:

1. Myndigheternas bestämmelser angående antalet deltagande i allmänna sammankomster måste alltid respekteras, just nu är det max 50, men det kan ändras.

2. Personer som på grund av ålder och hälsa befinner sig i riskzonen skall inte delta i mässan. Det gäller också präster, diakoner, ordenssystrar.

3. Man måste kunna garantera att avståndet mellan deltagare i mässan är minst två meter. Detta är särskilt viktigt i mindre kyrkorum.

4. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.

5. När man kan garantera att gällande förutsättningar och restriktioner respekteras kan man fira offentliga mässor.

6. Det är alltså möjligt att fira vardagsmässor för en mindre grupp.

7. När det gäller söndagsmässor måste man vara säker på att gällande bestämmelser efterföljs. Man kan vid behov fira flera mässor för att undvika trängsel.

8. När det gäller eventuella utomhusgudstjänster måste också bestämmelserna för allmänna sammankomster respekteras extra noga.

 

 

Stockholm den 17 april 2020

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift

Texten tillsammans med en bilaga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan laddas ner i pdf-format här.