Hoppa till innehåll

Förändring av det liturgiska firandet av S:ta Maria Elisabeth Hesselblad

På begäran av biskopen av Stockholm, Anders kardinal Arborelius OCD, har Kongregationen för gudstjänst och sakramentsförvaltning beslutat att höja firningsgraden för det liturgiska firandet av S:ta Maria Elisabeth Hesselblad den 4 juni från fakultativ minnesdag till obligatorisk minnesdag i kalendariet för Stockholms stift. Den fakultativa minnesdagen infördes i stiftets kalendarium efter att Maria Elisabeth Hesselblad blivit saligförklarad av påven Johannes Paulus II den 9 april 2000. Hon helgonförklarades av påven Franciskus den 5 juni 2016.

Firningsdagar indelas i tre kategorier: högtid, fest och minnesdag. Minnesdagar är i sin tur antingen obligatoriska eller fakultativa.

Bilden visar Gudstjänstkongregationens dekret med beslutet som är daterat till den 30 september och som är undertecknat av kongregationens prefekt Robert kardinal Sarah och sekreterare ärkebiskop Arthur Roche.