Hoppa till innehåll

Ny rapport: Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro

Idag lanserar Sveriges kristna råd rapporten Unga troende i samhället som visar att varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tros skull och att det i vissa fall är lärare som kränker. Det gör att många unga troende döljer sin tro.

Den 1 januari blev barnkonventionen svensk lag vilket kyrkorna länge arbetat för. Hur kan denna förändring vara till stöd för religionsfriheten för barn och ungdomar i Sverige? För att ta reda på situationen genomfördes en enkätundersökningen med 393 kristna ungdomar från olika kyrkotraditioner. Huvudfrågan var om de blivit utsatta för kränkningar med anledning av sin tro. Av de svarande anger varannan ung person att de upplevt sådana kränkningar. Var fjärde upplever sig kränkt av sin lärare och dessa anger att kränkningarna är vanligast i samband med skolans naturvetenskapliga ämnen och inom religionskunskapen.

- Vår rapport visar på en problematisk situation för troende ungdomar i Sverige. Extra allvarligt blir det när läraren utför kränkningen. Detta är särskilt problematiskt eftersom en elev som upplever sig utsatt ska vända sig till sin lärare, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

- FN:s barnkonvention omfattar barnets rätt till en allsidig utbildning liksom rätten till religiös och kulturell identitet. Men vad händer på sikt med ett samhälle där troende ungdomar inte uppmuntras att söka sin övertygelse och samtidigt lär sig att respektera andras tro?, frågar sig föreståndare Daniel Alm, föreståndare för Pingst - Fria församlingar i samverkan.

- Vår enkätundersökning riktar in sig på troende ungdomar från kristna kyrkor. Det finns anledning att tro att exempelvis muslimska och judiska ungdomar har liknande upplevelser och kanske till och med i större utsträckning, säger kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift.

Idag publicerar även Svenska Dagbladet en debattartikel i ämnet författad av presidiet för Sveriges kristna råd.

Här kan man se en film av frukostseminariet där rapporten presenterades av bland andra kardinal Arborelius.