Hoppa till innehåll

Stockholms katolska stifts yttrande över tillfällig Pandemilag för covid-19

Stockholms katolska stift har yttrat sig över promemorian Covid-19-lag. I yttrandet står bl a följande:

"Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan delar regeringens uppfattning att en stat måste ha möjlighet att vidta adekvata åtgärder för att bromsa smittspridning av allvarliga sjukdomar så att människors liv och hälsa kan skyddas. (...) Det är också uppseendeväckande att åttapersonersgränsen gäller för gudstjänster men inte för verksamheter som till exempel som nattklubbar och barer, trots att dessa ur smittskyddssynpunkt måste betraktas som högriskverksamheter. (...) Med denna bakgrund ser Romersk-katolska kyrkan positivt på att regeringen med den föreslagna lagen velat möjliggöra mer 'träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt"

Yttrandet finns för nedladdning här och rekommenderas att läsas i sin helhet.