Hoppa till innehåll

"Ett mångreligiöst Sverige i förändring" - ny rapport

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har, i samverkan med SOM-institutet och Uppsala universitet, publicerat rapporten "Ett mångreligiöst Sverige i förändring".

Rapporten beskriver trender och utveckling på området religion och några av slutsatserna är:

  • En mindre andel av Sveriges befolkning deltar i gudstjänst/religiöst möte, ber till Gud och tror på Gud. Samtidigt är det alltjämt en stor majoritet av människorna i Sverige som uppger att man identifierar sig själv med en religion.
  • De religiösa grupperna praktiserar i olika utsträckning. Det finns en märkbar skillnad mellan majoritetens trossamfund (Svenska kyrkan) och minoriteternas trossamfund.
  • Sammantaget besökte ungefär 30 procent av alla dem som tillhör någon religion (i åldrarna 16–85) religiös verksamhet under 2019. Det motsvarar ungefär 1,8 miljoner personer.
  • Det finns ett samband mellan till­hörighet till vissa religiösa minoriteter och erfarenhet av migration. Tydligast är detta samband inom de muslimska, katolska och ortodoxa minoriteterna.
  • Det finns skillnader mellan olika religiösa grupper ifråga om ekonomiska villkor. Rapporten visar att tillhöriga till islam, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna tenderar att ha lägre hushållsinkomster än övriga grupper. 

En filmad presentation av rapporten samt rapporten i sin helhet finns på SST:s hemsida.