Hoppa till innehåll

Åke Göransson in memoriam

Under många år arbetade Åke troget och hängivet för vår kyrka i Sverige. Åke var en av biskop Hubertus’ närmaste medarbetare och bidrog på många områden till utveckling och konsolidering under en viktig period för vårt stift.

Ett område som låg honom särskilt varmt om hjärtat var diakonutbildningen. Mycket tack vare honom har diakonerna fått en så viktig plats i våra församlingar.

År 2000 när förhållandet kyrka-stat förändrades, var det i hög grad Åkes förtjänst att vi fick en avsevärt förbättrad situation som registrerat trossamfund. Inom det ekumeniska och interreligiösa samarbetet har han gjort stora insatser. Vi sörjer honom och är tacksamma för allt vad han har betytt. Mässan har redan firats på flera håll i vårt stift för honom.

Herre, ge honom den eviga vilan och låt ditt eviga ljus lysa för honom.

+Anders Arborelius ocd

Åke Göranssons begravning kommer att äga rum torsdagen den 13 februari kl. 14:00 i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala.