Hoppa till innehåll

Trosförmedling och liturgi

KPN – Katolska Pedagogiska Nämnden

KPN är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. Detta sker genom utgivning av kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning, genom kurser för kateketer och trosfördjupning för vuxna.

 

KLN – Katolska Liturgiska Nämnden

KLN ansvarar för utgivandet av liturgiska böcker som psalmbok, Missale e t c samt ordnar kurser för kommunionsutdelare m m.

 

Ungdomspastorala teamet

Stiftets ungdomspastorala team är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet. Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

 

De åsikter som uttrycks av stiftsorganens representanter är deras egna.