Hoppa till innehåll

Regeringen ändrar maxbegränsningen för allmänna sammankomster från 50 till 300 personer

Från och med den 1 november ändras lagen vad gäller maxgränsen för antalet personer under allmänna sammankomster.  Istället för 50 personer gäller nu 300 personer. De 300 personerna ska ha en sittplats och sitta minst en meter från varandra. Två personer från samma sällskap får sitta tillsammans.

Ändringen innefattar även religiösa sammankomster och gäller alltså från den 1 november.

Observera att antalet 300 bygger på att man kan hålla minst en meters avstånd. Om man har en mindre lokal måste man anpassa antalet personer i lokalen efter möjligheten att hålla avståndet.

Lättnaden införs bland annat efter att Folkhälsomyndigheten och regionerna den här veckan fått större möjlighet att införa lokala skärpningar.

Reglerna har alltså ändrats så att de gäller för hela befolkningen men förutsatt att man kan skärpa reglerna i olika regioner vid behov. Det innebär att våra församlingar i alla delar av Sverige själva måste ansvara för att följa de tillfälliga regler som eventuellt kan komma att införas regionalt.

Regeringen förväntar sig att trossamfunden, såväl som kultur- och idrottssektorn, tar stort ansvar för att smittsäkra sina arrangemang.

På regeringens hemsida finns mer information.