Kardinalens predikningar

Kardinalens predikan för dagen finns att läsa och ladda ner här.