Hoppa till innehåll

George Joseph inbjuden till den tyska förbundsdagen

Caritas Sveriges generalsekreterare George Joseph har medverkat i en utfrågning i det tyska parlamentet, förbundsdagen. Han var inbjuden för att berätta om Caritas Sveriges och katolska kyrkans syn på och erfarenheter av den svenska sexköpslagstiftningen och arbetet mot människohandel.

Tyskland har i dag en av Europas mest liberala regelverk kring sexköp och prostitution. Men det kan vara på väg att ändras.

Det pågår en debatt i Tyskland just nu, och ett politiskt arbete, som eventuellt kan resultera i ett förbud mot sexköp. Man diskuterar den svenska modellen och tar in kunskap från oberoende expertis som vet hur en sådan lag fungerar i praktiken. Det var där som Caritas Sverige kom in i bilden, säger George Joseph.

Förutom George Joseph utfrågades även en representant för en fransk katolsk organisation som arbetar mot trafficking och människohandel i Frankrike.

Det var den tyska regeringen som kontaktade den tyska katolska biskopskonferensen som ombads rekommendera oberoende svensk expertis inom katolska kyrkan eller Caritas för att medverka med kunskap om den svenska lagstiftningen.

För första gången kan det finnas en politisk majoritet för att förbjuda koppleri, det vill säga förmedling av sexuella tjänster. En parlamentarisk kommitté har tillsatts för att utreda en ny sexköpslagstiftning.

Det man tittar på är den svenska modellen, där det är olagligt att köpa sex, men inte att sälja sex. Sverige var först i världen med att för drygt 20 år sedan kriminalisera köp av sexuella tjänster. Det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999 och det internationella intresset för den svenska lagen och dess verkningar är stort.

Flera länder som Island, Norge, Frankrike, Irland, Kanada och Israel har adopterat den svenska modellen.

Allt fler inser nu att en människas kropp inte är en handelsvara. Därför är det viktigt att man kriminaliserar sexköparen och inte de prostituerade som i de flesta fall är offer för människohandel.

Sexköpslagen tillkom som ett led i arbetet mot organiserad brottslighet, prostitution och människohandel, påpekar George Joseph.

Men lagen räcker inte. Vi tycker att den bör kompletteras med medvetandehöjande och rättsvårdande insatser och rehabilitering av offren. I dag är det i de flesta fall praxis att, efter ett tillslag mot sexköpare, skicka tillbaka människohandelns offer till deras ursprungsländer. Där utnyttjas de ofta på nytt. Vi vill att människohandelns offer ska få en återhämtningstid, för vila och långsiktig rehabilitering.