Hoppa till innehåll

Påskbudskap till Stockholms katolska stift

"Fler och fler människor börjar upptäcka glädjen i att få bistå och tjäna sina behövande medmänniskor. Jesu bud att vi skall älska vår nästa med hans kärlek och se honom i vår nästa har fått en renässans. Vi behöver bara tänka på hur många som i vården sliter ut sig själva och riskerar sin hälsa för att hjälpa de sjuka. Vi ser hur unga människor hjälper de gamla och orkeslösa. Det osynliga liv vi lever, fördolda i Kristus, visar sig alltid i ord och gärning. Som biskop känner jag stor tacksamhet, när jag hör hur man i våra församlingar försöker hjälpa och stödja dem som har det svårt. Jag gläder mig över att det finns många som i sin isolering lever i bön för dem, som offrar sig och kämpar för dem som är utsatta."

Så skriver kardinal Arborelius i sitt påskbudskap till Stockholms katolska stift. Läs hela budskapet här.