Hoppa till innehåll

Bön för Belarus

Den senaste tiden har vi sett hur omfattande protester har förekommit i Belarus mot landets ledning. Vi har också hört om att många har arresterats och torterats. Politiker i opposition har tvingats lämna landet. Den katolske ärkebiskopen av Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz, har inte tillåtits att resa in i sitt eget land efter besök i Polen. Också präster från Polen som arbetar i Belarus hotas av utvisning. När myndigheterna inbjöd till interkonfessionella samtal fick ingen katolsk representant delta. Med anledning av detta har CCEE, de europeiska biskopskonferensernas organ, utfärdat en solidaritetsförklaring med ärkebiskopen som numera befinner sig i påtvungen exil och med alla som nu lider av förtrycket i landet.

Kardinal Arborelius: ”Jag har flera gånger fått möta ärkebiskop Kondrusiewicz. Första gången var i Sankt Petersburg medan han ännu var biskop i Moskva. Den posten tvingades han mer eller mindre att lämna efter påtryckningar från de ryska myndigheternas sida. Sedan fick jag återse honom när han blivit ärkebiskop i Minsk vid ett forum för katoliker och ortodoxa. Då var han mycket hoppfull angående situationen för den katolska kyrkan i sitt hemland och glad över dialogen med de ortodoxa.

Efter det senaste valet och de oroligheter som utbröt uttalade han sig för en dialog och ett rundabordssamtal mellan alla parter för att få slut på våldet. Det räckte för att han inte skulle få återvända till det land, där han föddes och är medborgare. Jag ansluter mig till de europeiska biskoparnas vädjan om bön för detta svårt plågade land och för våra bröder och systrar där, inte minst för ärkebiskop Tadeusz Kondrusiewicz”.