Hoppa till innehåll

Maxbegränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster ligger kvar

Idag meddelade socialminister Lena Hallengren att maxgränsen för sittande publik inte kommer att ändras från 50 till 500 personer. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är alltså fortfarande förbjudna.

Anledningen till detta är att smittspridningen av coronaviruset nu åter ökar i Sverige på ett påtagligt och oroväckande sätt. Presskonferensen där nyheten meddelades kan ses på regeringens hemsida.

 

I vårt stift gäller fortfarande de riktlinjer för den heliga mässans firande som publicerades i april:

1. Myndigheternas bestämmelser angående antalet deltagande i allmänna sammankomster måste alltid respekteras, just nu är det max 50, men det kan ändras.

2. Personer som på grund av ålder och hälsa befinner sig i riskzonen skall inte delta i mässan. Det gäller också präster, diakoner, ordenssystrar.

3. Man måste kunna garantera att avståndet mellan deltagare i mässan är minst två meter. Detta är särskilt viktigt i mindre kyrkorum.

4. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.

5. När man kan garantera att gällande förutsättningar och restriktioner respekteras kan man fira offentliga mässor.

6. Det är alltså möjligt att fira vardagsmässor för en mindre grupp.

7. När det gäller söndagsmässor måste man vara säker på att gällande bestämmelser efterföljs. Man kan vid behov fira flera mässor för att undvika trängsel.

8. När det gäller eventuella utomhusgudstjänster måste också bestämmelserna för allmänna sammankomster respekteras extra noga.