Hoppa till innehåll

Kardinalens predikan för andra söndagen i advent

"Vårt behov av tröst är stort och kan aldrig helt släckas, så länge vi lever på denna jord. Men det får inte göra oss handfallna och modlösa. Den tröst som Gud vill ge oss genom att bli människa och dela vår mänskliga verklighet gör oss i stället djupt engagerade för att sprida Guds godhet och sanning, till fullo uppenbarade i hans Son, omkring oss. Vi blir mer angelägna om att trösta och styrka andra i deras nöd och betryck än att själva få tröst. Just detta borde vara viktigt för oss nu under denna pandemi, när så många känner sig bortglömda eller isolerade. För oss alla borde det vara en hedersuppgift under denna adventstid att sprida hopp och tillförsikt till människor, som nu lever i mörker och betryck".

Läs hela kardinal Arborelius predikan för andra advent här.