Hoppa till innehåll

Prayer Bridge inför Världsdagen för de fattiga 15 november

Inför Världsdagen för de fattiga den 15 november bjuds alla i Stockholms katolska stift att delta i en ”Prayer Bridge”, en bönebro, där människor över hela världen förenas i bön.

Det är kardinal Arborelius önskan att så många av oss som möjligt deltar i bönen och på detta – och andra – sätt uppmärksammar Världsdagen för de fattiga.

Prayer Bridge uppstod för fyra år sedan, efter att påve Franciskus i slutet av Barmhärtighetens jubelår 2016 utlyste Världsdagen för de fattiga. Sedan dess har människor förenats i bön varje höst.

Det finns inga speciella regler för bönen: Du kan be ensam eller i grupp, hemma, under mässan eller exempelvis under Timmarnas liturgi. Det som förenar är vetskapen om att vara i bön med andra, en världsbönegemenskap.

Prayer Bridge strävar efter att stå på ”bönepelare” i så många länder som möjligt, i alla världsdelar. Under de gångna åren har bl a Indien, Tyskland, Mocambique, Mexiko och Israel utgjort pelare.

I år har Sverige och Stockholms katolska stift bjudits in för att vara en bropelare. Kom med och låt bönen vara den bro som förenar oss!

Registrering kan göras här.

Mer information om initiativet finns här.

Läs påve Franciskus budskap inför Världsdagen för de fattiga här.