Hoppa till innehåll

Om regeringens förslag till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Igår sände Sveriges Kristna Råd in sitt yttrande till regeringens förslag om "Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar".

Representanter från Stockholms katolska stift deltog i arbetet med att författa yttrandet.

Vårt samfund var inte remissinstans men har ändå skickat in ett spontanyttrande med samma grundbudskap som SKR:s. Budskapet är att vi är positiva till ändringar och anpassningar av lagen så att fler människor kan samlas till mässa i våra kyrkor. Lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 1 oktober och innebär bland annat att det ska bli möjligt att hålla sammankomster för fler än 50 personer under förutsättning att man håller avstånd och sitter ner.

Läs mer om lagförslaget på regeringens hemsida.