Hoppa till innehåll

Vill du vara med i KID?

"Ingen fred utan religionsdialog" (påve Franciskus).

Som katoliker har vi något viktigt gemensamt med andra troende människor.

Har du som katolik erfarenhet av eller intresse för möten med människor av annan tro?  Varit med om religionssamtal, eller nyfiken på sådant? Är du kunnig om eller nyfiken på andra religioner och trostraditioner? Tror du, som påven, att dialog är vägen till fred?

KID, Kommissionen för interreligiös dialog i Stockholms katolska stift söker dig!                     

Vi behöver ha en överblick över det dialogarbete som görs på katolskt håll i stiftet och få kontakt med personer i våra församlingar som är intresserade av interreligiös dialog och som gärna möter människor från olika traditioner och kulturer i samtal och utbyte.

Hör av dig till KID@katolskakyrkan.se I dialogen behövs vi alla oavsett ålder, yrke eller kön.

Välkommen!

Kaj Engelhart, samordnare i KID