Hoppa till innehåll

Nyårshälsning till de troende i Stockholms katolska stift

                         Kära bröder och systrar!

Det nya året har redan börjat och jag vill önska er alla ett välsignat och gott nytt år i Guds nåd och glädje. Som vanligt började året för mig i Malmö, där vi sedan snart 20 år fått fira Guds Moders högtid i den medeltida Sankt Petri kyrka mitt i staden. Tillsammans med den helige fadern och hela kyrkan får vi då be om fred på vår jord. Vi bad också speciellt för Malmö, att det skall bli en fredens och godhetens stad i stället för en stad där man skjuter och strider. Det är viktigt att vi behåller den bönen i vårt hjärta under hela detta nya år. Vi har ett ansvar som kristna att vara fredens och fridens budbärare – och som mötet i Katowice strax före jul påminde oss om – att också att vårda och bevara skapelsen.

Den 29 december fick jag fira 20-årsminnet av min biskopsvigning i vår Domkyrka. Jag vill här framföra mitt varma tack till alla som har hört av sig och bett för mig i samband med detta jubileum. Det var en stor glädje för mig att få erfara ert stöd och alla tecken på er godhet.

Vi har väntat länge på en ny regering här i Sverige. Vi får se det som ett tecken på att det faktiskt finns djupa motsättningar och svårigheter i vårt land. Därför får vi be om Guds hjälp, så att man hittar en väg vidare och att man tillsammans kan arbeta för enhet och samförstånd. Snart börjar också böneveckan för kristen enhet, då vi ber Herren att hjälpa oss kristna att lämna splittring och oenighet bakom oss. Strax före denna bönevecka ordnar Sveriges kristna råd en ekumenisk gudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 16 januari kl. 18.00, som följs av en ljusprocession. Då vill man speciellt uppmärksamma och be för de kristna konvertiter som riskeras att utvisas till ett ovisst öde. Det är beklagligt att man inte kan visa större öppenhet och empati för dem som har hittat vägen till kristen tro i vårt land. Tyvärr kan man se flera liknande tecken på brist på respekt och förståelse för troende människor och deras tro. Flera har hört av sig till mig och beklagat att man i TV och andra media, till och med under julens heliga tid, har uttalat sig nedsättande och kränkande om Jesus. I ett pluralistiskt samhälle som vårt borde man vara mer angelägen om att inte skapa onödiga motsättningar som bidrar till att bygga upp murar och skapa mer splittring i vårt land.

I slutet av februari samlas ordförandena i biskopskonferenserna från hela världen i Rom för att tillsammans med påven dryfta hur man skall kunna motverka och förhindra de sexuella övergrepp som vållat så mycket ont. Biskop Czeslaw Kozon av Köpenhamn representerar den Nordiska biskopskonferensen på detta möte. Det är för oss alla en viktig anledning till bön och botgöring. Det är en tragedi utan like att så många oskyldiga barn och unga har drabbats av detta i vår kyrka. Därför har vi i vårt stift anställt en diakon som barnskyddsombud. Jag uppmanar er alla att samverka med honom när det gäller alla de förebyggande åtgärder som vi är förpliktade att följa. Det är verkligen en viktig reningsprocess som kyrkan får genomgå och vi är alla kallade till en djupare omvändelse och mer ihärdig bön.

Jag ber för er alla om Gud välsignelse under hela detta år och jag ber er alla om er bön för dessa intentioner och som vanligt för vår helige fader påven Franciskus och hans uppdrag som bärare av enhetens ämbete för alla kristna.

Stockholm, Epifania, 6 januari 2019                               

+Anders Arborelius ocd

 

Här finns nyårshälsningen i pdf-format för utskrift.